Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Elan D’or.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Elan d’Or.
Elan d’Or moedigt je op een enthousiaste en professionele manier aan om meer te bewegen, in beweging te blijven, en je leefstijl duurzaam te veranderen.
Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Elan d’Or. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Elan d’Or  stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Elan d’Or. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Elan d’Or via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en reden om contact op te nemen.
03. De persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam en telefoonnummer voor noodgevallen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Elan d’Or verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Elan d’Or verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou op verzoek en met jouw goedvinden:
– gezondheid (blessures, fysieke klachten)
– testresultaten
– meetgegevens (lengte, gewicht, vet%, spiermassa)
– voedingsdagboek

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Elan d’Or, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Elan d’Or vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Elan d’Or. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Elan d’Or.

Plichten
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Elan d’Or met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@elandor.nl.