Algemene voorwaarden

Bij het aanmelden bij training met Elan D’or gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
2. Elan D’or behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
3. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
4. Deelname aan een training met Elan D’or geschiedt geheel op eigen risico. Elan D’or is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Elan D’or niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Elan D’or georganiseerde activiteiten.
6. Een buiten training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
7. Elan D’or behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
8. Inschrijven voor een van de trainingen van Elan D’or kan alleen via aanmelding op de website. De deelnemer kan de training tot 3 uur voor aanvang annuleren, door zich online of telefonisch voor de training af te melden.
9. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Elan D’or bewaard mogen worden. Elan D’or verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
10. Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.